Šli starí Římané do války se starými Řeky nebo byli v různých časových obdobích?


Nejlepší odpověď

Římané šli do války proti Řekům v nejlepších letech. To byla řecká říše, když Alexander zemřel:

Přidejte k tomu, byly to řecké kolonie:

Během generace po Alexandrovi se Řím zapojil do zdánlivě nekončící série válek: Římané versus Etruskové versus Umbrians versus Samnites:

Řím si z velké části vyřídil účty se svými bezprostředními sousedy a začal otírat žlutou na mapě výše; Řekové. Do té doby Římané přestali formaci falangy používat. Italští Řekové přivolali pomoc od svých řeckých příbuzných.

Jeden z Alexandrových příbuzných, Pyrrhus z Epiru, jim přišel na pomoc se svou makedonskou falangou a válečnými slony. Tak začala Pyrrhova válka, 280 př. N. L. – 275 př. N.l .:

  • V bitvě u Heraclea v roce 280 př. se římským legiím dařilo proti řecké falangě, dokud Pyrrhus nerozmístil své slony. Legionáři zpanikařili a Pyrrhus zvítězil.
  • V bitvě u Ascula v roce 279 př. N. L. Vyhrál Pyrrhus úzké vítězství za vysokou cenu.
  • V bitvě u Beneventum v roce 275 př. Římané zabili a zajali slony a porazili falangu. Pyrrhus šel domů se svou falangou.

Kdo byli tito Římané, kteří porazili falangu? Kdo byli tito noví manipulární legionáři, kteří sestoupili z italských kopců ?:

Zprava doleva:

  • Velites – nejmladší legionář. Skirmisher, screener, scout, nosí vlčí pelerínu, obtěžuje nepřítele 5–7 lehkými oštěpy, nosí gladius, před bitvou ustupuje za veterány, plní úkoly vyžadující rychlost.
  • Nejstarší legionář a obsazuje poslední řádek. Nosí to nejlepší zařízení sestavené v průběhu času. Helma, tunika a štít pravděpodobně pocházely z Gálie. Meč je ze Španělska. Používá kopí a bojuje v mělké falangě. Nosí jeden mast, který naznačuje offsetový postoj.
  • Hastati / princepes-hlavní bojové linie. Hastati se zapojí jako první a jsou posíleni principy. Princepes nosí poštu. Těžký oštěp je speciálně navržen pro házení na krátkou vzdálenost.

I když Roman porazil nejlepšího řeckého generála generace a falangu, obrátili se dovnitř, aby zvládli „vyčistit“ operace proti jejich sousedy.

Odpověď

Vždy se překrývaly: Řím se stal republikou již předtím, než Řekové bojovali s Peršany, a Římané dostali dopisy od řeckých kolonií v jižní Itálii.

Řím dobyl řecká města Itálie a Sicílii po částech mezi lety 350 a 200 před naším letopočtem. To bylo výsledkem mnoha konfliktů mezi mnoha různými skupinami; řecko-italská města nebyla jednotná a bojovala mezi sebou tak často, jak bojovala proti Římanům nebo jiným Italům. Římané se spojili s různými městy v různých dobách. Poslední velký konflikt zde nastal během Hannibalovy invaze do Itálie , kdy několik předních řeckých měst (zejména Syrakusy na Sicílii, které byly obvykle římským spojencem) stál na straně Hannibala a byl jednou provždy dobyt.

Poté, co Řím porazil Kartágo, byl to nejmocnější stát v západním Středomoří. Jako takový se zapojil do složité mocenské politiky zbytku řeckého světa – který v té době zahrnoval velká království se sídlem v Řecku, Malé Asii, Egyptě a Mezopotámii a také desítky menších městských států. Různé řecké skupiny se spojily s Římem proti svým řeckým nepřátelům; obvykle to byly menší státy, které hleděly na ochranu před většími královstvími. Trvalo to přibližně od roku 200 př. N. L. Do doby Augusta Caesara , který dobyl (řecky) Egypt po Kleopatře podpořila druhou stranu v římské občanské válce.

Viz: Proč nebyli Řekové schopni odolat invazi Římanů?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *