Was het Romeinse rijk een democratie?


Beste antwoord

Nee!

Het Romeinse rijk was een autoritair systeem geregeerd door een keizer die een dictator was voor het leven. Er was een senaat (een overblijfsel uit de Romeinse Republiek). Maar in het Romeinse Rijk fungeerde de Senaat als een rubberen stempel voor de beslissingen van de keizer.

Rome was een republiek totdat Julius Caesar de macht overnam als dictator van de republiek in oktober 49 voor Christus. Caesar werd vermoord door de aristocratische senaat op 15 maart 44 v.Chr. (De beruchte Ides van maart).

Wat volgt op de moord op Caesar is een periode van 17 jaar van conflict met als resultaat dat de geadopteerde zoon van Caesar, Octavian, heerser wordt in 27 BC onder de naam Caesar Augustus.

Dit markeert het einde van de Republiek en het begin van het rijk.

Zelfs als Republiek was Rome nooit een democratie, gedefinieerd als macht berustend bij het volk dat vertegenwoordigers kiest voor een wetgevend orgaan.

Wat er in de Romeinse Republiek is gebeurd, is ingewikkeld en ik zal er hier niet op ingaan. Het volstaat te zeggen dat de Romeinse Republiek werd gekenmerkt door burgerlijke onrust tussen degenen die macht hadden (de patriciërs die er maar weinig waren en die de aristocratie van de hogere klasse waren), en degenen die weinig macht hadden en meer wilden (de Plebejers die veel waren) .

Als rijk werd Rome geleid door keizers die fungeerden als dictators voor het leven, waarbij de macht volledig en absoluut bij hen berustte.

Er is veel over Rome geschreven. Een ding dat duidelijk is, is dat Rome veel langer heeft bestaan ​​dan Hitlers 1000-jarige 3e Rijk. De vergelijking ziet er als volgt uit:

Romeins koninkrijk: 753 – 509 v.Chr. (244 jaar)

Romeinse republiek: 509 – 27 v.Chr. (482 jaar)

Romeins Keizerrijk: 27 v.Chr. – 476 n.Chr. (503 jaar)

Totaal: 1229 jaar (985 jaar voor de Republiek en het rijk gecombineerd)

Hitlers 3e Rijk: 1933 n.Chr. – 1945 n.Chr.

Totaal: 12 jaar

Sommige mensen concluderen dat Hitler er niet in geslaagd is om een ​​1000-jarig 3e Rijk te behalen omdat de rest van de wereld het tegen hem op had. Mijn Ierse grootmoeder was het daar niet mee eens en zei dat het gewoon een geval was van Hitler die met de geschiedenis aan het rommelen was, iets wat je nooit zou moeten doen.

Semper Fi,

JE-PhD— Politicologie (Politieke Theorie, economie, geschiedenis, wiskunde)

“Old Corps, New Corps, Same Corps”

Antwoord

Nooit een zuivere democratie, maar oorspronkelijk een republiek.

  1. De Republiek bestond van 509 BCE tot 30 BCE. Ik gebruik de Battle of Actium als eindpunt.
  2. Gedurende het grootste deel van de Republiek werden de belangrijkste curile executives altijd vastgehouden door een volwassen man uit een van de leidende patriciërsfamilies. Uiteindelijk zouden enkele van de plebische families de stemming kunnen beïnvloeden. deze gekozen ambten waren elk voor een termijn van één jaar.
  3. Er was een wetgevend orgaan voor overleg, de Senaat. de Senaat werd echter opnieuw gedomineerd door leiders van de patriciërsklasse. Veel van de zetels waren erfelijk.
  4. De regeringsvorm stond dichter bij een republiek dan bij een democratie. Mannen uit de lagere klassen hadden meer vrijheid van de regering dan controle over de regering. De Romeinse regering stond de controle over veel beslissingen doorgaans af aan uitgebreide families of lokale overheden. Lagere klassen profiteerden van juridische precenten en later van de schriftelijke bescherming van de twaalf tabletten. de lagere klassen konden (uiteraard onder de heerschappij van de rijke en oudste leiders) tribunes kiezen die de wetgeving konden vetorecht.
  5. Natuurlijk evolueerde het systeem over verschillende perioden. Het systeem veranderde na de Punische oorlogen (de tweede Punische oorlog eindigde rond 204 vGT) om staande professionele legers en overzeese territoria te huisvesten. Het evolueerde opnieuw rond 100 v.Chr., Daarna na 30 v.Chr. En opnieuw rond 250 n.Chr. Deze veranderingen weerspiegelden op hun beurt de veranderende internationale, politieke, sociale en economische realiteit.

Natuurlijk is dit antwoord – of een ander antwoord – een overdreven generalisatie. Romeinse systemen worden al duizenden jaren bestudeerd. Je zou een bibliotheek kunnen vullen met Romeinse geschiedenis en politieke analyse.

Bedankt voor de A2A Peter Wade

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *