Wat zijn de verschillen tussen monotypische en polytypische soorten?


Beste antwoord

Monotypisch : – Wanneer een soort wordt als monotypisch aangemerkt, dit betekent dat geen van de organismen binnen de classificatie is onderverdeeld in ondersoorten. Typisch, leden van een monotypische soortenclassificatie leven dicht bij elkaar en delen een hoge mate van biologische gelijkenis. Omdat er geen echt onderscheid kan worden gemaakt tussen de bevolkingsleden, wordt het als monotypisch beschouwd. Elk verschil tussen monotypische soorten wordt grotendeels als irrelevant beschouwd en wordt verondersteld willekeurig voor te komen, in plaats van als gevolg van genetische factoren.

Voorbeeld – Een voorbeeld van een monotypische soort is de hyacint-ara die in sommige delen van het zuiden leeft. Amerika. Als monotypische soort is de hyacint ara het enige organisme binnen de soortclassificatie. Het is een grote blauwe vogel met gele huid rond zijn snavel en ogen.

Polytypisch : – Wanneer een soort wordt aangeduid als polytypisch, betekent dit dat alle leden van de classificatie verder kunnen worden onderverdeeld in minimaal twee ondersoorten. Elke ondersoortaanduiding verwijst typisch naar een zeer specifieke populatie van organismen die alleen in één bepaalde habitat voorkomen. Dat leefgebied wordt niet gedeeld met andere ondersoorten van dezelfde soortclassificatie. Omdat deze verschillende populaties zich op aanzienlijke afstand van elkaar bevinden, vaak geïsoleerd door grote watermassas of bergen, hebben de ondersoorten van een polytypische soort de neiging zich niet samen voort te planten.

Voorbeeld – Een voorbeeld van een polytypische soort soort is de Afrikaanse olifant. Deze olifantensoort behoort tot het grotere geslacht dat bekend staat als Loxodonta, onder de familie Elephantidae. De Afrikaanse olifantensoort is verdeeld in twee ondersoorten:

Antwoord

Soorten die niet onderverdeeld zijn in ondersoorten worden genoemd monotypische soorten . Doorgaans leven leden van een monotypische soort dicht bij elkaar en delen ze een hoge mate van biologische gelijkenis, en kan er geen echt onderscheid worden gemaakt tussen de populatieleden.

Soorten die twee of meer ondersoorten worden polytypische soorten genoemd. De leden van elke ondersoort zijn alleen te vinden in één bepaalde habitat. Die habitat wordt niet gedeeld met leden van andere ondersoorten. Omdat deze verschillende populaties zich op aanzienlijke afstand van elkaar bevinden, zoals grote watermassas of bergen, hebben de ondersoorten van een polytypische soort de neiging zich niet samen te reproduceren. Die ondersoort is echter biologisch in staat om vruchtbare nakomelingen te produceren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *