Är det möjligt att skicka fullmakt från USA till Indien för köp av bostadslån?


Bästa svaret

Du har tur om du har möjlighet att köpa ett hus eller en fastighet otroligt land ; Indien. Om någon frågar är det möjligt att skicka fullmakten från USA till Indien för köp av bostadslån när han inte kan komma till Indien av någon anledning? Svaret på ovannämnda fråga är stort JA, och det finns en enkel process som man kan följa för att skicka fullmakt från USA till Indien för köp av bostadslån. Ett fastighetsköp är inte slutfört i Indien förrän fastigheten är registrerad i befälhavare eller ägarnamn. Olika länder har olika förfaranden och implementeringar.

Man kan skicka fullmakt genom att förbereda sig i USA till Indien genom följande steg:

  • Först får du det första utkastet till Fullmakt som ska förberedas i ordfil från banken.
  • Fyll i dina uppgifter i utkastet till fullmakt.
  • Skriv ut fullmaktsutkastet på A4-papper. Bifoga passstorleksfoto på fullmakten.
  • Gör arrangemang för att underteckna fullmakten framför den indiska konsulten eller notarius publicus i USA.
  • Få fullmakt intygad från Indisk konsult eller notarius publicus i USA.
  • Skicka fullmakten till din fullmaktsinnehavare i Indien med känd kurir.
  • Fullmaktsinnehavaren i Indien bör avgöra makten advokat i ett distriktsregistratorkontor, i jurisdiktionen där fastigheten ligger.

En sak är att tänka på att när man köper bostadsfastigheten på bostadslån när man sitter utomlands i USA, då kan det vara möjligt att många av bankerna eller finansinstituten inte tillåter dig detta eftersom de vill att du ska presentera fysiskt i banken för att slutföra lånet eller inteckningsproceduren hos banken för att lämna in alla avgifter och andra formaliteter. Vissa av bankerna avstår från att ge dig ett sådant lån eftersom de inte har interagerat dig personligen. De vill känna sina kunder och kunder officiellt. På andra sidan kommer dock vissa av bankerna och finansinstitutet att överväga ditt problem och dina frågor om de förklaras ordentligt, då sparar det tid att gå igenom låneprocessen.

Svar

Ja, det är möjligt. Här är steg-för-steg-proceduren för att skapa fullmakt (POA) i USA och skicka den till Indien.

Steg 1: Förbered utkast till POA i ordfil.

Steg 2: Skriv ut POA-utkastet på A4-papper. Bifoga ditt passstorleksfoto till POA

Steg 3: Du bör underteckna POA framför indisk konsult eller notarius publicus i USA. Få POA intygar från indisk konsult eller notarius publicus i USA.

Steg 4: Skicka POA till din POA-innehavare i Indien med känd kurir

Steg 5: POA-innehavare i Indien ska avgöra POA i ett distriktsregistratorium, i jurisdiktionen där fastigheten ligger.

Observera bilden nedan av en sådan POA som vi utförde i USA och dömdes i Indien. Vi använde denna POA för att slutföra registreringen och stängde den befintliga belastningen i Indien.

Bedömning av POA i Indien.

Vi tillhandahåller tjänsten för POA-utarbetning + exekvering + registrering + bedömning. För att välja vår tjänst, vänligen Whatsapp 9 7 4 2 4 7 9 0 2 0.

Tack för att du läste …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *