Vad är ett pneumatiskt bromssystem?


Bästa svaret

Den pneumatiska bromsen används i tungt fordon där det krävs stor bromskraft för att stoppa fordonet. I pneumatiskt bromssystem används tryckluften för att driva bromsbackarna mot trumman för att sakta ner eller stoppa fordonet. Den består av en kompressor som suger luften från atmosfären genom ett filterelement. Tryckluften lagras i en behållare med en avlastningsventil som ställer in eller reglerar tryckluftens tryck i behållaren. Från behållaren skickar tryckluften till bromsventilen som styrs av föraren när bromsningen utförs. Mängden öppning eller stängning av bromsventilen styr bromskraften som verkar på bromsbackarna mot trumman. Anslutning av broms orsakar minskat tryck i behållaren och tryckluften fylls i behållaren genom avlastningsventilen. Slangröret eller leveransröret används för att leverera tryckluft från kompressorn till bromsbackarna. Alla andra delar är desamma som i hydrauliskt bromssystem som bromssko- och trumarrangemang.

Svar

En broms är en anordning med hjälp av vilken friktionsmotstånd gäller ett rörligt maskindel , för att fördröja eller stoppa maskinens rörelse. Oftast använder bromsar friktion mellan två ytor pressade ihop för att omvandla rörelseobjektets rörelseenhet till värme och sakta ner fordonets rörelse.

En broms som använder luft som arbetsvätska är en pneumatisk broms. Systemet manövrerat för att tillämpa detta fenomen kallas Pneumatic Brake System. En pneumatisk broms eller ett tryckluftsbromssystem är en typ av friktionsbroms för fordon där tryckluft som trycker på kolven används för att sätta på bromsbelägget för att stoppa fordonet. Du behöver mikrokontrollern för att styra bromssystemet. En ultraljudssensor mäter objektets avstånd framför den.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *