Vad är motsatsen till en efterträdare?


Bästa svaret

”Motsatt” kan betyda många saker. Några tolkningar av motsatsen till efterträdare kan vara:

Föregångare om du pratar om någon som kom före, eller antecedent om det är en mindre personligt individualistisk referens.

sittande om du pratar om någon som inte behöver lyckas eftersom de redan är i tjänst.

Conceder om du talar om att frivilligt inte lyckas, eller abdicator om du pratar om någon som i huvudsak lyckades men sedan lämnade rollen.

Konkurrent eller rival (ofta specialiserat på termer som ”antipope” eller ”antiking”) om du pratar om att skapa ett samtidigt anspråk på makten istället av en enstaka linjär progression från en individ eller organisation till nästa.

Ville vara om du talar om en omtvistad anspråk eller för närvarande misslyckat försök att lyckas, och har varit att beteckna en föregångare som inte längre är betraktas som bemyndigad (eller att på sarkastisk sätt ange det omtvistade påståendet genom att behandla spänningen av det i liten utsträckning). id = ”3b36d72a4a”>

mittemot om du talar om den yttre motsatsen till efterträdaren snarare än den interna.

Svar

Kontextuella överväganden gäller.

Exempel.

Den avgående rektorns ”efterträdare” var biträdande rektor.

Efter en kungs död kan en efterträdare till Kings tronen vara hans äldste son eller dotter.

Fotbollschefen avskedades och hans efterträdare är lagtränaren!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *