Vad är organisk konst?


Bästa svaret

Ur taoistisk filosofis synvinkel skapas inte naturliga former utan växer, och det finns en radikal skillnad mellan det organiska och det mekaniska .

Saker som är gjorda, som hus, möbler och maskiner, är en sammansättning av delar som är sammansatta eller formade, som skulptur, från utsidan och inåt.

Men saker som växer formar sig inifrån och ut – de är inte sammansättningar av ursprungligen distinkta delar; de delar sig själva och utvecklar sin egen struktur från helheten till delarna, från det enkla till det komplexa. ALAN WATTS

”Organisk” konst är inte något byggt, baserat på planer, material och verktyg. Den odlas, ungefär som en blomma eller ett träd odlas, men dess frön är logik och elektronik snarare än jord och vatten. Det är en framväxande egenskap hos de enklaste processerna: logiska beslut och matematik. Organisk konst handlar om att skapa det organiska med hjälp av det mekaniska. Från: Sidan på abandartart.org

Denna föreläsning diskuterar i detalj detta ämne: 03 – Uncarved Block, Unbleached Silk.mp3

Jag tycker att keramik av Onisaburo Deguchi är ett ganska bra exempel på organisk konst:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *