Hva tid er ' kvart av 3 '?


Beste svaret

2:45.

Personlig tror jeg det » det er bedre å si et «kvart til 3» som er 2:45 eller et «kvart over 3» for 3:15.

I Merriam-Webster-lenken kan du finne at «of» kan brukes for «før» -henvisningen til tid er definisjon 11b.

Engelsk ordforråd

https://www.merriam-webster.com/dictionary/of

Online Etymology Dictionary

Svar

Tre sekstendedeler fordi for å oppnå en fjerdedel av tre fjerdedeler multipliserer du brøkene sammen. Når de multipliseres sammen, blir tellerne (øverste del av brøkene) multiplisert sammen og nevnerne (nedre del av brøkene) multipliseres sammen.

Så i dette tilfellet har vi et kvartal som har telleren 1 og nevneren 4; blir multiplisert med tre fjerdedeler som har en teller på 3 og nevner på 4.

De to tallet atorene er derfor 1 og 3 og 1 x 3 = 3.

De to nevnerne er 4 og 4 og 4 x 4 = 16.

Så telleren for de multipliserte brøkene er 3 og nevneren er 16, og gir tre sekstendedeler.

1/4 * 3/4 ​​= 3/16

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *