Hvordan beregne massen av CA3 (PO4) 2 som inneholder 0,5 mol CA


Beste svaret

Skriv først ned atommassen for alle elementene i kjemikaliet formel. Atommassen tilsvarer massen i gram per mol.

Ca = 40,078 g / mol

P = 30,974 g / mol

O = 15,9994 g / mol

Beregn deretter molmassen til Ca3 (PO4) 2. Du kan gjøre dette ved å bestemme antall atomer for hvert grunnstoff per molekyl. Hvert abonnementsnummer angir antall atomer per molekyl. Ethvert abonnement utenfor parentes indikerer at det er det angitte tallet utenfor paren av molekylet (gruppering av atomer) i paren. Derfor multipliserer du det indre tegnetallet Ed med det ytre dvs. (PO4) 2 = P2O8 MERK: DETTE ER KUN FOR Å HOLDE SPOR AV NUMMER.

Så ved å bruke det ovennevnte vet vi for hvert Ca3 (PO4) 2-molekyl det er: 3 Ca-atomer, 2 P-atomer og 8 O-atomer. Multipliser hvert antall atomer med deres molekylvekt, og du vil ha molekylvekten eller vekten per mol i gram Ca3 (PO4) 2.

Ok, så vi kan se at den kjemiske formelen krever 3 atomer eller mol kalsium for hvert molekyl kalsiumfosfat. I vårt tilfelle er det 0,5 mol kalsium i prøven vi prøver å bestemme massen av. Derfor deler du antall mol kalsiumatomer med 3 (3 kalsiumatomer per molekyl kalsiumfosfat) dette gir antall mol kalsiumfosfat. Multipliser det antallet mol med din molare (molekylære) masse, så får du svaret ditt.

Svar

For å finne ut molmassen til en hvilken som helst forbindelse, må du vite atommassen til hvert element. Dette finner du nederst på det respektive stedet i det periodiske systemet. Atommassen er også molmassen når vi har en mol av et hvilket som helst atom. Dette er faktisk 6,022 x 10e23 antall atomer. På denne måten kan du konvertere den til en gram (g) måling for å sammenligne elementene. Du må også multiplisere eventuelle koeffisienter av substrater assosiert med atomet eller i noen tilfeller når den er en del av en forbindelse.

La oss først se på Ca eller kalsium.

Vi har 3 kalsium mol ved 40 g per mol = 120 g

Neste er det P eller fosfor

Vi har 2 fosformol ved 31 g per mol = 62 g

Endelig det er O eller oksygen

Vi har 8 oksygenmol ved 16 g per mol = 128 g

Så molmassen til kalsiumfosfat er 120g + 62g + 128g = 310 g

*** Du kan avrunde noen av atommassene til nærmeste hele tall.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *