Jak wydrukować ArrayList of an ArrayList w Javie


Najlepsza odpowiedź

import java.util.ArrayList;

import org.testng.annotations.Test;

public class arrayList {

@Test

public void arrayListTest() {

// Define array list which can hold array list objects

// of type any (String/Integer/Boolean)

ArrayList> outer = new ArrayList>();

// Define array list 1 and add data to it

ArrayList innerInt1 = new ArrayList();

innerInt1.add(100);

innerInt1.add(300);

innerInt1.add(500);

// Define array list 2 and add data to it

ArrayList innerInt2 = new ArrayList();

innerInt2.add(200);

innerInt2.add(400);

innerInt2.add(600);

// Add inner array list objects created to outer array list

// Outer array declaration says it can hold

// arraylist objects of type Integer

outer.add(innerInt1); // here innerInt1 is ArrayList Object

outer.add(innerInt2); // here innerInt2 is ArrayList Object

// Print using prinln function

System.out.println(outer);

// Pring using for loop dynamically

for(int i=0;i

for(int j=0;j

System.out.println(outer.get(i).get(j));

}

}

}

}

Dane wyjściowe :

[[100, 300, 500], [200, 400, 600]]

100 300 500 200 400 600

ZALICZONO: arrayListTest == =============================================== Domyślne testy Testy są uruchamiane: 1, Błędy: 0, Pominięcia: 0 =========================================== ==== Domyślny pakiet Liczba uruchomionych testów: 1, Błędy: 0, Pominięcia: 0 ================================= ================

Odpowiedź

Możemy wyświetlić wszystkie elementy w ArrayList w Javie używając:

  1. Użycie pętli for
  2. Użycie rozszerzonej pętli for
  3. Użycie wyrażenia lambda
  4. Przy użyciu odwołania do metody
  5. Używając strumienia

Zobaczmy na przykładzie:

import java.util.ArrayList;

import java.util.Arrays;

public class MainClass

{

public static void main(String[] arg)

{

ArrayList list = new ArrayList(Arrays.asList(1,2,3,4,5));

// Display all the elements in ArrayList in Java using for loop?

System.out.println("By use of for loop");

for(int i = 0; i < list.size(); i++)

{

System.out.println(list.get(i));

}

// Display all the elements in ArrayList in Java using enhanced for loop?

System.out.println("By use of enhanced for loop");

for(Integer ele : list)

{

System.out.println(ele);

}

// Display all the elements in ArrayList in Java using forEach loop

// Using lambda expression

System.out.println("By use of lambda expression");

list.forEach(a -> System.out.println(a));

// Display all the elements in ArrayList in Java using forEach loop

// Using method reference

System.out.println("By use of method reference");

list.forEach(System.out::println);

// Display all the elements in ArrayList in Java using forEach loop with Streams

System.out.println("By use of stream");

list.stream().forEach(ele -> System.out.println(ele));

}

}

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *