Cum se știe dacă Br2 este polar sau nepolar


Cel mai bun răspuns

Br2 este o moleculă nepolară deoarece polaritatea o moleculă depinde de prezența unui moment dipol finit.

Moment dipol = separarea sarcinii * distanța de separare

Separarea sarcinii provine în principal din variația electronegativității diferiților atomi într-o moleculă. Pentru Br2, deoarece cei doi atomi sunt egali, au aceeași electronegativitate, deci este nepolar.

Cu toate acestea, trebuie știut că dimensiunea atomilor de Br din Br2 este foarte mare, rezultând un grad ridicat. de polarizare prezentă.

Astfel, în prezența unui centru pozitiv lângă molecula de Br2, va apărea o separare a sarcinii și un capăt al moleculei capătă o polaritate -ve (lângă centrul + ve) și un alt a + am polaritate. Astfel, separarea sarcinii are loc rezultând un moment dipol finit. La fel se întâmplă în prezența unui centru negativ.

Astfel molecula Br2 atinge polaritatea în aceste cazuri.

Pozitiv și centrul negativ aici poate fi comparat cu un ion în soluție sau cu electroni reținuți în mod greșit într-o moleculă de solvent precum piridină, fenol, etilenă, benzen etc.

Răspuns

Se formează legături chimice prin ceea ce fac electronii. În compușii de metale și nob-metale electronii sunt transferați deoarece atomii de metal nu îi țin strâns și nemetalele îi trag foarte puternic.

În cazul legăturilor dintre doi nemetali, electronii sunt împărțiți, numiți o legătură covalentă. Dar numai în unele cazuri atomii legăturii trăgând electronii în mod egal. Imaginați-vă doi oameni care se țin de mână. Dacă amândoi trag uniform, atunci mâinile lor, reprezentând electronii, nu se mișcă. Rămân centrate între oameni. Dar dacă o persoană trage mai puternic decât cealaltă, mâinile se vor apropia de o persoană decât de cealaltă. În același mod, dacă atomii dintr-un covalent au electronegativități diferite (capacitatea de a trage electronii legăturii spre ei înșiși). În acest caz, dacă electronii sunt distribuiți inegal, este o legătură covalentă polară, iar dacă electronii sunt distribuiți în mod uniform, este o legătură covalentă nepolară.

Diferențele de polaritate sunt importante, deoarece acestea afectează comportamentul moleculelor din lichide și solide. Regula este ca și cum se dizolvă. Lichidele polare se dizolvă în lichidele polare. Lichidele nepolare se dizolvă în lichide nepolare. Apa este un lichid foarte polar, deci nu numai substanțele polare, ci și cele ionice se dizolvă în apă.

Deci polaritatea este foarte importantă, mai ales în biochimie. În organism, moleculele din sânge trebuie să călătorească printr-un mediu apos, astfel încât proteinele se pliază în moduri de a pune lanțuri laterale polare în exteriorul moleculei pentru a o face solubilă în apă. Pe de altă parte, proteinele din mușchi și os nu pot fi solubile în apă sau cu toții trebuie să ne fie frică de apă ca vrăjitoarea rea ​​din vest și, pentru a face acest lucru, proteinele se pliază cu lanțurile laterale nepolare. pe dinafara. Deci, este foarte important.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *