Vad är formeln för bariumfosfat? Hur bestäms det?


Bästa svaret

Barium är en jordalkalimetall i kolumn 2 i det periodiska systemet. Det bildar en jon med en laddning på 2+, Ba2 +. Fosfat är en polyatomisk jon med en laddning av 3-, PO4 (3-). För att bilda en förening som är elektriskt neutral måste man använda 3 bariumjoner (total laddning 6+) och 2 fosfatjoner (total laddning 6-). Formeln skulle vara Ba3 (PO4) 2. En snabbare metod för att bestämma formeln kallas korsmetoden: ta laddningen på den positiva jonen (alltid skriven först i formeln) och använd den som prenumeration för den negativa jonen, och ta det absoluta värdet av den negativa ladda och använd den som prenumeration för den positiva jonen. Ba2 + och PO4 (3-) skulle skapa formeln Ba3 (PO4) 2.

Svar

Barium finns i grupp 2, så vi vet att det ger 2+ joner. Om du råkar ha ett diagram över vanliga polyatomiska joner kan du ta reda på att fosfat är PO4 och har en 3-laddning. Så för att jämna ut laddningarna måste vi få tre bariumjoner och två fosfatjoner. Nu är den totala positiva laddningen (från bariumjonerna) 6+ och den totala negativa laddningen (från fosfatjonerna) är 6-.

Vi ser att ** Ba3 (PO4) 2 ** är den kemiska formeln för bariumfosfat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *