Vad är skillnaden mellan en AP och en PA-vy av en röntgen?


Bästa svaret

Förkortningarna PA och AP står för posteroanterior respektive anteroposterior. Dessa beskriver vägen för röntgenstrålar genom patienten till detektorn (eller, i gamla dagar, film). I en PA-projektion är framsidan av patientens bröst mot detektorn och röntgenstrålarna passerar genom patientens baksida (bakre), genom den främre (främre) bröstkorgen och slår sedan till detektorn. Detta är den vanliga projektionen som erhålls hos en ambulerande patient. Hos en patient som inte kan stå kan en kassett innehållande detektorn placeras bakom patientens rygg (medan de till exempel ligger eller sitter uppe i en gurney eller sjukhussäng) och exponeringen (ofta erhållen med en bärbar röntgen enhet) erhållen. I det här scenariot passerar röntgenstrålarna från framsidan av patientens bröst (främre) genom ryggen (bakre) och slår sedan till detektorn och ger en AP-vy. Ur bildkvalitetssynpunkt föredras en PA-projektion av flera skäl. Till exempel är delarna av bröstet närmast detektorn de skarpaste och minst förstorade på bilden. Eftersom hjärtat sitter i den främre halvan av bröstet hos de flesta individer, erhålls en mer exakt återgivning av hjärtstorlek och form i en PA-vy jämfört med en AP-vy.

Svar

AP = främre (till) bakre. Det betyder att bilden skjuts framifrån (främre) och går ut från baksidan (bakre) av kroppsdelen i fråga. (Du mötte röntgenmaskinen.)

PA = bakre (till) främre. Det betyder att bilden togs med delen vänd bort från röntgenröret. Röntgenstrålen kom in i ryggen och lämnade fronten. (Din vänd bort från röntgenmaskinen.)

Detta koncept är lätt att förstå när du hänvisar till bröstet eller buken, men om du hänvisar till extremiteter (ben och armar) måste du utbilda dig själv angående ”anatomisk position”. Utan grundläggande medicinsk kunskap kan en ”PA-syn på handen” (till exempel) vara förvirrande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *