Jaké je nastavení Pygmalionu?


Nejlepší odpověď

Londýn, přelom 19. století. Shaw napsal hru v roce 1912 a poprvé byla uvedena v roce 1913. Z epilogu vyplývá, že od událostí hry uplynulo několik let, takže se textově zdá, že se odehrává buď za vlády Edwarda VII. (1901–1910) nebo na počátku vlády Jiřího V. (1910–1936). Lze jej představit jako dřívější prostředí (pozdní viktoriánské) nebo pozdější prostředí (těsně před první světovou válkou) s malými obtížemi, ale ne později, protože sociální problémy Británie před první světovou válkou byly jiné než před válkou, stejně jako obecná situace ducha doby. Viktoriánská a edvardiánská Anglie byla ironickým místem sociálního rozdílu všeho druhu, současně optimistického ohledně nevyhnutelného pokroku. Poválečná Británie byla velmi odlišná. Modernismus nahradil optimismus a sentimentálnost.

Představení je snadné. Shaw text za ta léta několikrát přepsal (jeho finální přepis byl pro filmovou verzi 1938-26 let po originálu), ale v původním textu jsou vyžadovány pouze 3 sady:

  • Dějství I (ve hře nejsou žádné scény, každý akt je jedna souvislá scéna): Sloupoví před katedrálou sv. Pavla v centru Londýna. Exteriér
  • Act II: 27A Wimpole street, Marylebone, Londýn. Dům profesora Higginsa, interiér
  • Akt III: Domov paní Higginsové, nábřeží Chelsea, Londýn. Interiér.
  • Zákon IV: Zpátky do ulice Wimpole.
  • Zákon V: Zpátky k paní Higginsové.

V roce 38 přepište vložky Shaw scéna mezi III a IV na všech důležitých královských plesech. Bylo to snadné, protože se jednalo o scénář a zřízení tanečního sálu na malé scéně nebyl problém. Na pódiích se tato scéna provádí jen zřídka a na její akce se odkazuje pouze v aktu IV.

Jedná se tedy o velmi jednoduchou hru na scénu: pouze 3 sady, z nichž jedna se používá pouze na na začátku jsou další dva střídány dvakrát (snadno to lze provést přepnutím pozadí a rychlou výměnou nábytku.

Odpověď

Platba „Pygmalion“ je jednou z největších a nejúspěšnější dramatik 20. století, autor George Bernard Shaw (1856–1950). Byl irským dramatikem, literárním kritikem, volnomyšlenkářem a zastáncem práv žen. Chtěl, aby se lidé dívali na pošetilost společenských zvyklostí, konvencí a instituce a napravit je. Cílem Shawa při psaní této hry bylo naučit řadu lekcí.

„Pygmalion“ se zabývá několika tématy zaměřenými na vztah učitel-student, sociální třídu a způsoby, vzdělání a inteligenci, nové ženy a tak dále. Je to možná jedno z komiksových mistrovských děl Shawa. Shaw prohlašoval, že je to didaktické drama a „ romantika “, ale ve skutečnosti jde o problémovou hru, která se vysoce satirickým způsobem zabývá dvěma hlavními problémy současného života. První je problém vzdělávání a druhý problém zvuků anglického jazyka.

Vzdělání je ve skutečném smyslu univerzálním problémem. Je to zcela odlišné od „gramotnosti“. Tímto způsobem studenti zahájí svou cestu k dosažení svého cíle. Učitel rozšiřuje mentální horizont studenta a dává mu intelektuální pocit. Když student dosáhne tohoto stádia intelektu, učitel mu ponechává volnost, aby sám mohl sám sebe přesvědčit o cestě životem. Na začátku se studenti cítí zmateni a ztraceni, protože už není hrubá osoba. Její vkus se stal rafinovaným, a proto má od života velká očekávání. Nemůže se vrátit do svého starého života a zůstat šťastný. Rozvíjí touhy a ambice, které nelze uspokojit. Výsledkem je frustrace a nespokojenost. Paní Pearceová to jasně formuluje, když varuje Higginsovou ohledně Elizy:

„A co s ní bude, až dokončíte vyučování. Musíte se trochu dívat dopředu. “

Shaw tento problém spojuje prostřednictvím postavy Elizy. Je to ubohá Cockney mluvící květina. Hlavní téma hry „Pygmalion“ se točí kolem cesty této ubohé dívky. Od květinové dívky po vévodkyni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *