Droeg een van de Romeinse keizers een echte kroon?

Beste antwoord

Ja, maar alleen in de latere jaren van het rijk.

De Een krans of kroon gemaakt van bladeren en rond het hoofd gedragen was een belangrijk onderdeel van de oude Griekse religie, die ook door de Romeinen werd aangenomen tijdens het tijdperk van de Republiek. Goden werden vaak afgebeeld terwijl ze kransen droegen als een symbool van hun goddelijkheid, en het dragen van een krans door een mens werd als een speciaal voorrecht beschouwd om een ​​persoon als heilig of een grote eer te bestempelen. Zo werd de winnaar van de Olympische Spelen – die ontstond als een religieuze ceremonie ter ere van de god Zeus – bekroond met een lauwerkrans. De Romeinen kenden dezelfde onderscheiding toe aan een generaal die een triomf vierde. Kransen werden normaal gesproken gemaakt van natuurlijke materialen zoals bladeren, twijgen en bloemen, maar op beelden en dergelijke konden ook worden gemaakt van goud of andere kostbare materialen in de vorm van natuurlijke kransen.

De Romeinen hadden ook de “Civic Crown” gemaakt van eikenbladeren, die werd toegekend aan elke legioensoldaat die het leven van een medeburger redde tijdens het vechten tegen de vijand op het slagveld, en werd als een grote eer beschouwd. Sommige keizers, beginnend met Augustus, zorgden er ook voor dat ze de Civic Crown (voor het redden van alle inwoners van Rome van een burgeroorlog) zouden krijgen en zo werd een krans van eikenbladeren een van de onderscheidende kenmerken van de vroege keizers. Het werd echter alleen bij speciale gelegenheden gedragen, niet als een standaardsymbool van hun soevereiniteit. Sommige keizers droegen ook lauwerkransen, ook als teken van hun status als opperbevelhebber; maar dezelfde disclaimer is van toepassing.

Keizer Augustus afgebeeld met een krans

Ondertussen was in de Hellenistische wereld en het Midden-Oosten de gewoonte ontstaan ​​dat koningen een diadeem droegen. Oorspronkelijk was dit een versierd lint dat om het haar werd gebonden, wat een praktisch doel had om het op zijn plaats te houden. In het rijk van Achaemenidisch Perzië waren er strikte voorrangsregels die bepaalden wat voor soort diadeem elke rang van mensen, van de Koning der Koningen naar beneden, kon dragen. Het lijkt erop dat de Grieken en Macedoniërs deze Perzische praktijk associeerden met hun eigen gewoonte om de goden en heilige mensen met kransen af ​​te beelden en ze te combineren. Alexander de Grote begon een diadeem te dragen na zijn verovering van Perzië, en hij gaf zijn oppercommandanten toestemming om ook minder uitgebreide versies te dragen. Het werd gezien als zowel een teken van koninklijk gezag als een aanspraak op een semi-goddelijke status.

Deze diademen konden rijkelijk versierd worden met goud en juwelen. Sommige hadden extra elementen: er wordt gezegd dat er op Alexanders eigen diadeem ramshoorns zijn gemonteerd, als teken van zijn aanspraak op de zoon van de god Ammon. Later versierden enkele van de Ptolemeïsche koningen van Egypte hun eigen diademen met naar boven gerichte zonnestralen, die de bescherming vertegenwoordigen van de zonnegod Ra, waarvan wordt aangenomen dat deze de oorsprong is van de stereotiepe kroon met punten rond de rand.

Griekse diadeem uit c. 250 BCE

Tijdens het tijdperk van de Diadochi, de opvolgers van Alexander, werd de diadeem het standaardsymbool van het koningschap in de Griekse wereld, van Sicilië tot Egypte tot Bactrië. Het werd echter in het Republikeinse Rome afgewezen als een teken van een despotische oosterse monarchie. Plutarchus beschrijft een incident waarbij Julius Caesar, die de opperste macht in Rome had gegrepen, een koninklijke diadeem kreeg aangeboden door zijn vriend Marcus Antonius op een openbaar festival, maar de menigte reageerde op een nors en vijandige manier. Toen Caesar hun reactie zag, toonde hij onder luid applaus van het Romeinse volk de diadeem en het impliciete aanbod van koningschap af. Plutarchus suggereert dat Caesar oorspronkelijk had gehoopt dat de menigte het goed zou vinden dat hij de diadeem zou nemen, maar toen ze vijandig tegenover het idee bleken te staan, draaide hij de situatie toch slim in zijn voordeel; maar zijn ware motieven zijn onbekend.

Koning Ptolemaeus III van Egypte het dragen van een diadeem met naar boven wijzende “zonnestralen”, c. 210 BCE

Tijdens het principaat waren Romeinse keizers dus voorzichtig om elke associatie met Griekse ideeën over goddelijke monarchie te vermijden. Af en toe worden ze afgebeeld met kransen gemaakt van bladeren bij speciale gelegenheden (en op hun munten), maar anders vermeden ze speciale hoofddeksels.

Dat veranderde met de overstap naar het domineren onder Diocletianus en zijn opvolgers in de late 3e eeuw. Romeinse keizers presenteerden zichzelf nu als heren en meesters met absolute macht, niet alleen als eerste staatsburgers. Om deze verandering te markeren, begonnen ze de diadeem te dragen die hen als goddelijke monarchen markeerde.

Keizer Gratianus met een diadeem versierd met parels, ca. 367 CE.

Toen Constantijn de Grote zich tot het christendom bekeerde, bleef hij een diadeem dragen als symbool van de keizerlijke macht. Echter, in plaats van dat het een teken was dat hij zelf goddelijke macht genoot, werd de diadeem een ​​symbool dat Romeinse keizers door God werden gekozen en regeerden in Gods naam.

Tegen de 5e eeuw werd de diadeem of kroon, werd om deze reden steeds belangrijker.De kroning van laat-Romeinse en Byzantijnse keizers hield in dat ze op een schild werden opgeheven en door het volk en het leger werden geprezen en vervolgens werden gekroond door een hoogwaardigheidsbekleder van de kerk. – de daad van de kroning werd gezien als het cruciale moment waarop de heerser keizer werd, in tegenstelling tot een waardigheid die hem werd verleend nadat hij al was geprezen. De bedoeling lijkt te zijn geweest om de aanspraak van het rijk op goddelijke gunst (en overigens de rol van de kerk daarin). Een christen basileus was niet zomaar een krijgsheer die door zijn leger aan de macht werd gebracht, zoals de barbaren (en klassieke Romeinen) het deden: maar Gods plaatsvervanger op aarde, regeren met goddelijk gezag.

Keizer Justinianus de Grote: mozaïekportret gemaakt in 547

Op hun beurt werden de laat-Romeinse / Byzantijnse kroningsrituelen en het gebruik van de kroon gekopieerd en overgenomen door de verschillende koninkrijken die het overnam van het Romeinse rijk in het westen, en zo werd onderdeel van de gemeenschappelijke Europese traditie van koningschap.

Antwoord

Deze persoon

Elagabalus heerste over het rijk van 218-222 en was zonder twijfel de vreemdste keizer die ooit op de troon heeft gezeten.Rome was gastheer voor een aantal slechte en gekke keizers door de jaren heen, maar Elagabulus onderscheidt zich zelfs van de gekke Caligula. Caligula, Commodus en Caracalla waren sadistische wrede mannen, maar uiteindelijk waren het de meesten ly typische Romeinse jongens. Al deze mannen begrepen op zijn minst iets over het regeren van een rijk en maakten op zijn minst een paar stappen om hun positie veilig te stellen. Elagabalus aan de andere kant wilde gewoon feesten – en dat deed hij.

Ik zal de waanzin opsommen:

 1. Het eerste gekke hier is dat hij de troon op 14. VIERTIEN!
 2. Hij hield ervan diners te organiseren en nepvoedsel te serveren terwijl hij echt voedsel at. Hij dwong zijn gasten om van het nepvoedsel te eten en complimenteerde het.
 3. Hij genoot ervan mensen op te sluiten in kamers met leeuwen en tijgers. De tijgers en leeuwen waren echter tam en niet wild, dus dit was geen gewelddadige actie – hij vond het gewoon leuk om mensen bang te maken.
 4. Elagabalus hield van de penis – hij hield er ECHT van. In feite was zijn religie (waar ik later op in zal gaan) gebaseerd op de “fallische beelden”.
 5. Elagabalus maakte de door seks geobsedeerde en beroemde promiscue Romeinen in vergelijking daarmee preuts. Hij zou naar bordelen gaan en de prostituees verdrijven, zodat hij zelf de prostituee zou kunnen zijn. Hij bouwde een grote sekskamer in het paleis en stond naakt voor de deur om seks te vragen aan voorbijgangers. De keizer van Rome vroeg om seks bij vreemden – laat dat maar even bedenken . Hij zou de stad laten zoeken naar mannen met grote geslachtsdelen en met hen uitbundige seksfeesten houden. Veel van de meest begaafde mannen in Rome kregen politieke posities op hoog niveau, zelfs puur gebaseerd op de grootte van hun troep. Wat een wereld.
 6. Hoewel Elagabalus van geboorte een man was, zou hij tegenwoordig waarschijnlijk worden geclassificeerd als een variatie op trans. Dit is in ieder geval de meer algemeen ingenomen positie. Persoonlijk denk ik dat hij gewoon een hormonale tiener was die geen seksuele remmingen had, maar daar kom ik later op terug.
 7. Het is duidelijk dat hij zich, als onderdeel van zijn genderidentiteit, vaak als vrouw kleedde. Maar geen Romeinse vrouw, maar een Syrische vrouw. Hij droeg make-up en kleedde zich in lange vloeiende jurken. Hij zou eisen dat hij als koningin zou worden aangesproken – iets waar de Romein zich enorm voor schaamde. Misschien heeft hij dit gedaan om de Romeinen lastig te vallen en waarom hij dacht dat dit een goed idee was – we zullen het nooit weten
 8. Zijn meest langdurige relatie was met zijn wagenmenner Heirocles. Elagabalus kreeg er een kick van om zichzelf de vrouw van Heirocles of de koningin van Heirocles te noemen. Dit bracht de Romeinen opnieuw in verlegenheid en woedend.
 9. In Rome werd homoseksualiteit tot op zekere hoogte geaccepteerd. Het fundament van de Romeinse samenleving werd gebouwd op het model van de klant als beschermheer. Elke deal, elke relatie en elke diplomatieke regeling had een dominante en onderdanige partij. Deelnemen aan activiteiten van hetzelfde geslacht was acceptabel zolang u de dominante partner was. Er was een enorme schaamte en een cultureel stigma verbonden aan het zijn van de onderdanige partij – tenzij je een vrouw was – die gewoon je rol speelde. Om de keizer van Rome – de meester van alle mensen – openlijk te laten pronken met zijn onderdanige persoon in een homoseksuele relatie, was een schandaal en schaamte die voor moderne lezers moeilijk te bevatten zijn.
 10. Hij vroeg een arts om zijn genitaliën te verwijderen en te vervangen door vrouwelijke genitaliën – hoewel hij nooit lang genoeg leefde om ermee door te gaan en waarschijnlijk tijdens de operatie zou zijn overleden.
 11. Terwijl er is niets mis met trans zijn vandaag – dat was niet het geval in Rome. Trans was op dit moment niet echt een ding. Er zijn bijna geen geregistreerde verslagen van iemand die daadwerkelijk een transpersoon is in het oude Rome. De Romeinen waren patriarchale krijgers die de moraliteit van het eenvoudige boerenleven verkozen boven een leven van rijkdom en overdaad. Dus voor hun keizer, hun vertegenwoordiger en onbetwiste heerser was het een ernstige schaamte en een teken van zwakte om zichzelf de koningin van een wagenmenner te noemen. Dit gedrag was gewoon zo abnormaal voor de tijd dat we het ons niet eens kunnen voorstellen.
 12. De beste manier om dit te beschrijven zou zijn als hij openlijk voor president zou zijn als de president de absolute macht voor het leven had. Geen verkleedpartij “het is maar een fetisj” harig, maar een persoon die werkelijk denkt dat hij half vos is, altijd in kostuum, die ons voor het leven regeert. Voor de Romeinen was dit hele travestie-gedoe gewoon helemaal gek. was ver boven hun begrip en volkomen onaanvaardbaar.
 13. Hij nam 5 vrouwen in zijn korte vierjarige regering. Hij zou ze in de steek laten of naar hen terugkeren. Zijn meest controversiële huwelijk was met een vestaalse maagd. Dit was een ENORME belediging voor de goden en de mensen van Rome. De Vestaalse maagden waren heilig. Ze waren het epicentrum van de Romeinse religie en zelfs als je er een aanraakt, kun je terechtgesteld worden. Lang geleden had Rome een reeks koningen bij de oprichting van de stad, maar de koningen werden voor altijd verdreven door een opstand toen een van hen een Vestaalse Maagd verkrachtte. Dit verhaal van de laatste koning is waarschijnlijk een mythe, maar men geloofde het en het diende als het fundamentele verhaal waarop Rome werd gebouwd. een keizer (een beetje zoals een koning) een Vestaalse Maagd dwingen met hem te trouwen was een beetje rond voor r Rome.
 14. Hij zou zijn jonge vrienden benoemen op ECHT hoge posities in de regering, met rampzalige gevolgen.
 15. Hij dacht dat hij een god was. Hij was niet alleen het Romeinse Rijk, maar ook de hogepriester van de zonnegod Elgabal – vandaar zijn naam. Hij bekommerde zich veel meer om deze positie dan die van de keizer, en dat bleek.
 16. Als onderdeel van zijn religie bracht hij zijn nachten door met het geven van weelderige rituele feesten waar hij dieren offerde en naakt rond danste.
 17. Hij schrapte de Romeinse religie vrijwel. Hij trotseerde rechtstreeks de Romeinse goden door de aanbidding van Jupiter en de rest te vervangen door Elgabal. Hij dwong zelfs de Senaat om deel te nemen aan deze aanbidding van de zonnegod. Dit maakte de Romeinen niet alleen woedend, maar maakte hen ook bang – welke verschrikkingen zou Jupiter Optimus Maximus op de hoofden van de Romeinen regenen toen hij zich realiseerde dat ze hem in de steek hadden gelaten voor een of andere oosterse zonnegod?
 18. Hij was Syrisch- of gewoon van Midden-Oosterse afkomst. Niets is raar aan dit per se maar de manier waarop hij ermee pronkte was een beetje vreemd. Hij kleedde zich nooit als een Romein, praatte als een Romein of gedroeg zich als een Romein – hij leek opzettelijk bijna elke sociale norm te negeren of tegen te gaan. Dit was een directe aanval op het Romeinse volk – het zei: “Syrische cultuur is beter” en de Romeinen gaven hier helemaal niet om.

Dit zijn de verhalen waar ik naar neig van mening zijn. Er zijn veel gekke verhalen over hem opgetekend in de geschiedenis. Maar vaak als een keizer gehaat wordt, worden dingen opnieuw verfraaid of gewoon verzonnen om zijn nalatenschap te bezoedelen. Dat gezegd hebbende, is veel van wat hierboven over hem is geschreven waar.

Uiteindelijk had iedereen er genoeg van. Toen het gerucht de ronde deed dat de jonge erfgenaam Alexander dood was of gevangen werd gehouden in het paleis, kwam de koninklijke garde (de pretorianen) in opstand en eiste dat Alexander onmiddellijk aan hen zou worden gegeven. Als Elagabalus niet gehoorzaamde, zouden ze hem gewoon vermoorden. Zonder andere keus bracht Elagabalus Alexander naar het Praetoriaanse kamp. De bewakers begroetten de jonge Alexander Caesar ter plekke en doodden Elagabalus onmiddellijk. Uiteindelijk deed hij er weinig toe. Zijn religieuze hervormingen werden vernietigd, zijn door de rechtbank aangestelden werden ontslagen en elke andere wet die hij aannam, werd weggegooid. Hij regeerde niet lang genoeg om enige echte schade aan te richten en ging als een voetnoot naar beneden.

Ik zal dit antwoord eindigen met een mooie uitgebreide paragraaf die mijn mening samenvat. Elagabalus maakt zeker de lijst van de top 5 slechtste keizers maar waar Caligula en Caracalla slecht waren, was Elagabulus niet. Hij was vreemd, hij was in feite heel vreemd, maar hij was geen wrede man. Het helpt om te onthouden dat hij pas 14 was toen hij keizer werd en dat 14-jarigen voor vreselijke onbetwiste autocraten zorgen. Ieder van ons is gastheer voor een verscheidenheid aan gebreken, eigenaardigheden, verslavingen en verlangens. Of het nu gaat om drinken of seks of gewoon te veel fastfood eten, we worstelen allemaal dagelijks met terughoudendheid en zelfbeheersing.Wat ons begrenst is de realiteit van onze financiën, de volwassenheid die met de leeftijd gepaard gaat, en de normen van onze samenleving die niet alleen in de wet maar ook in onze idealen zijn uiteengezet. Elagabalus had geen beperkingen. Hij groeide niet op met het leren waarderen van wat hij had -in plaats daarvan bracht hij zijn vormende jaren door met buitensporige rijkdom en ontbering. Er waren geen wetten die moesten worden gevolgd omdat Elagabulus de wetten maakte. Koppel dit alles aan het feit dat de keizerlijke schatkist die hij beheerde, telde voor iets dat bijna de HALF van alle rijkdom in het rijk. Misschien kun je nu zien waarom hij was zoals hij was. Elagabalus was een vreemde en gebrekkige persoon, maar hij was nooit een wrede of slechte man. Er waren nooit massale zuiveringen of agressieoorlogen – hij maakte zijn paard nooit een Senator of zijn moeder vermoordde. Het enige dat Elagabulus ooit deed, was een vreemde god aanbidden en zich bezighouden met talloze daden van grenzeloze perversie. Uiteindelijk kun je Elagabulus eenvoudig genoeg samenvatten – hij was een verwende hormonale tiener die letterlijk de wereld kreeg. ver we bespreken de gekke of slechte keizers van Rome, deze rode draad komt naar voren. De grote keizers zoals Trajanus of Constantijn waren mannen van middelbare leeftijd toen ze aan de macht kwamen, terwijl de beruchte Caligula, Nero, Caracalla en Commodus allemaal in hun tienerjaren waren (Caligula was 24). Nero was pas 16 toen hij de troon erfde van zijn schoonvader. Is het dan ook een wonder dat zijn vaardigheden op de luit hem meer interesseerden dan regeren? Caracalla groeide op in het keizerlijk paleis met al zijn wensen en werd toen op 18-jarige leeftijd de troon overhandigd. Is het dan een mysterie waarom Caracalla recht voelde op alles wat hij wilde en handelde met zon grenzeloze wreedheid? Dus op het einde, zoals we de jonge Elagabulus oordelen, moet je jezelf dit afvragen: wat voor soort keizer zou je zijn geweest als je 14 was? Als u op zon leeftijd de sleutels had gekregen van wat u maar wilt, zou u dan een wijze en onpartijdige rechter in de rechtbanken zijn geweest? Of een slimme en zorgvuldige diplomaat die het staatsschip zorgvuldig leidt? Zou je een dappere en onverschrokken generaal zijn geweest die aan de grens met barbaren vocht? Of is de kans groter dat ook jij je verantwoordelijkheden zou hebben genegeerd ten gunste van jeugdgrappen en non-stop seksfeesten? Ik denk niet dat de regering van Elagabalus vreemd is vanwege de man, maar eerder door de omstandigheden. Voor mij is het feit dat een 14-jarig kind zijn regeerperiode feesten heeft doorgebracht veel minder bizar dan het feit dat een 14-jarige Syriër niemand de macht heeft gekregen. Ik weet dat als ik het rijk zou krijgen toen ik 14 was, ik denk dat de feesten misschien nog groter zijn geweest.

Enkele andere interessante en vreemde keizers :

Julian the Apostate : wanneer we de tijdperken van het rijk opsplitsen, splitsen we het in het algemeen op in twee helften: Alles van vóór de crisis van de derde eeuw wordt de Princeps-periode genoemd en alles na de crisis is de Dominate-periode. Deze 2 termen, Princeps en domineren, verwijzen naar de titels van de keizer in die tijd. Rome EMperors werden Imperators genoemd, maar dit betekende eigenlijk de zegevierende generaal. Augustus creëerde de titel waar de keizers doorheen gingen tot de crisis en deze titel was Princeps of first burger. ”Deze titels weerspiegelden de politieke realiteit van die tijd. De keizers hadden de leiding, maar ze verborgen vaak hun macht. Ze probeerden het te laten lijken alsof de Republiek en de Senaat nog steeds machtige lichamen waren – zelfs als dat niet het geval was . Deze keizers waren geen goden, het waren mannen – gewoon normale mannen. Ze spraken op straat, je kon ze benaderen als je ze zag, en ze gedroegen zich meestal nederig.

Toen brak de crisis uit en viel het rijk bijna in elkaar. Wat ontstond was een verzwakt en heel ander rijk. De keizer die dit wilde oplossen was Diocletianus. Diocletianus hervormde elk aspect van het rijk, inclusief de titel. De nieuwe titel was domineren of “mas ter ”- de term slaven die werden gebruikt om naar hun eigenaren te verwijzen. De boodschap was duidelijk: de keizer is je meester. Op dat moment werd het keizerlijke regime steeds meer een harde militaire dictatuur en er was niet meer te doen alsof mensen rechten hadden. De keizer was een god.

Bovendien nam het christendom het over als de dominante religie in deze periode en was het tot op zekere hoogte de staatsgodsdienst geworden

In deze situatie stapt de legendarische Julian de Afvallige. Hij was gesneden uit een ander doek vergeleken met zijn voorgangers. Hij was een groot militair bevelhebber, een gehard politicus en een waarheidsgetrouwe intellectueel van het hoogste kaliber. Nadat hij de macht had overgenomen, weigerde hij de titel van domineren en vroeg in plaats daarvan om de titel van Princeps en deze eerste beslissing vat hier zijn leven en nalatenschap samen.

 1. Julian was een traditionele Romeinse heiden – de eerste in decennia. Hij bracht de traditionele goden van Mars en Jupiter terug naar Rome en wilde zich ontdoen van het monotheïsme.
 2. Julian gaf de senaat veel meer autoriteit dan ze in een eeuw hadden geweten
 3. Julian was benaderbaar, vriendelijk, nederig en nuchter
 4. Julian bracht zijn dagen in Rome om rechtszaken te bepleiten en als rechter te dienen – iets waar Romeinse keizers mee waren gestopt

Waar de meeste keizers meer macht en autoriteit proberen te krijgen, probeerde Julianus de macht op te geven – hoe verbazingwekkend is dat?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *