Vad är rättigheter och skyldigheter?


Bästa svaret

Varje människa har eller borde ha vissa rättigheter. Han / hon bör tas om hand som barn, vårdas och älskas, ha rätt att gå i skolan etc. Varje människa har eller bör ha rätt att behandlas med respekt och som en unik person.

Vår skyldighet är att få detta att hända. Vår plikt är att behandla andra människor (och oss själva) rätt: med förståelse, acceptans och respekt. Vår skyldighet är att skydda dem som behöver hjälp – oavsett om de behandlas illa, sjuka etc.

Detta är de grundläggande rättigheterna och skyldigheterna, tror jag. Det finns många andra som härrör från dessa. Men utan de grundläggande blir de andra lätt missförstådda och till och med missbrukade.

Svar

En rättighet är något du kan göra eller inte göra om du väljer att göra det. En skyldighet är en skyldighet att utföra. Du kan ha sex med vem som helst som är myndig som godkänner det, det är din rätt. Om du gifter dig har du en skyldighet att inte fuska mot din make. Du har fortfarande rätt att sova med någon du vill, men du ingick ett avtal där du sa att du inte skulle göra det. Du har en skyldighet att inte fuska mot din make nu, annars betalar du konsekvenserna av att ha brutit mot avtalet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *