Co měl FDR na mysli, když řekl: „Prezidenti jsou vybráni, nejsou zvoleni '?


Nejlepší odpověď

„… Vybráno, není zvoleno. “ Whoa…

Ke konci, v listopadu, bude Populace hlasovat pro někoho, kdo by obsadil kancelář prezidenta. V procesu před a po však bylo mnohem víc. A pamatujte, že mluvíme o 30. a 40. letech, nikoli o současné době. V té době měla země A.M. Rozhlas a spousta novin jako „hromadných sdělovacích prostředků“ pro komunikaci s lidmi…

Zaprvé, politické strany byly víceméně řízeny politickými „stroji“. Při absenci jiných metod hromadných sdělovacích prostředků byla většina lidí závislá na politických strojích a jejich „břidlici“ kandidátů a otázkách.

Tyto stroje – demokratické i republikánské – nabízely kandidáty a záležitosti, které by tlačily na jejich denní program. Jakmile si stroje vybraly, konečné volby každé strany by byly urovnány konvencí.

Mluvte o kouřem naplněných místnostech … v té době jich bylo spousta.

Lidé by konečně mohli volit v „prezidentských volbách“, ale ani tato „volba“ věci nedokončila. Jakmile lidé hlasovali, „voliči“ v každém státě by hlasovali pro kandidáty, víceméně podle toho, jak hlasoval každý z jejich států. Právě toto hlasování voličů (každý stát získá jednoho voliče za každého senátora USA a USA – tj. Md. Získá 8 + 2, Vt. Dostane 1 + 2 atd.), Bylo ve skutečnosti prezidentskými volbami.

Naše prezidentské volby, spolu s voliči a všemi, jsou jedinečným procesem. Nejedná se o JEDNÉ volby, ale o 54 simultánních voleb, které zajišťují, že kandidáti budou mít alespoň symbolickou show v každém státě nebo teritoriu.

Odpověď

Předpokládám, že to záleží na vašem kritéria pro „špatné“.

„Kritiky“ FDR by obvykle zahrnovaly toto:

Nová dohoda byla obrovským rozšířením dosahu a moci federální vlády a nakonec nepřinesla konec deprese. Na podporu tohoto argumentu by ti, kdo ho zastávají, uváděli expanzi výkonné moci na provozování všech různých agentur, rostoucí rozpočtové deficity a recesi a nárůst nezaměstnanosti, k nimž došlo v roce 1937. Do roku 1937, ačkoli New Deal snížila „nezaměstnanost“, VŠECHNO nové zaměstnání bylo skutečně v pracovních místech placených vládou USA. Soukromý sektor nerostl. Jeho útok na Nejvyšší soud v roce 1937 byl jednoduše nebezpečným zásahem.

Ačkoli není jasné, jakou přímou roli v tom měla FDR, je také pravda, že programy New Deal byly politicky využívány jako páka k upevnění vlivu Demokratická strana (tj. chcete-li si udržet práci WPA, víte, za koho vést kampaň, ne …).

Protiargumentem je, že i když pravděpodobně pouze druhá světová válka (pomoc spojencům a expanze amerických vojenských zbraní v letech 1938–1941 a přímá americká angažovanost poté) skutečně ukončila hospodářskou krizi, úsilí FDR koupilo čas a dalo lidem pocit naděje, což možná předejde radikálnějším možným řešením od komunistických nebo fašisticky orientovaných skupin.

Někdy je kritizován za zjevně laxní reakce na německou a japonskou expanzi před americkým zapojením do druhé světové války. Osobně si myslím, že tato kritika je přehnaná; Zahraniční politika FDR do značné míry odrážela náladu veřejnosti, která ho zvolila, a DID se pokusil prosadit tvrdší reakce a přímější pomoc Británii a Číně, kdykoli je to možné. Na druhou stranu jeho vláda nebyla příliš nápomocná při záchraně židovských uprchlíků z Evropy, když se naskytla příležitost.

Jako válečný prezident je kromě zjevné skvrny japonských internací někdy kritizován za to, že také hodně k SSSR během války a na jejím konci. Na druhé straně byla sovětská vojenská síla nezbytná k rozdrcení Německa, a když se Německo zhroutilo, realita sovětských vojsk ve východní Evropě poskytla USA malou páku – zejména proto, že před úspěšným testováním atomové bomby v létě 1945 USA skutečně chtěl sovětskou pomoc proti Japonsku. Navíc, jako válečný vůdce, byla FDR docela dobrá při výběru převážně talentovaných a odhodlaných podřízených a vyjednávání velké strategie s citlivou partou aliančních partnerů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *