Hva er Reynolds-stresset?


Beste svaret

Definisjonene fra Wikipedia:

I væskedynamikk er Reynolds-spenningen komponenten av den totale spenningstensoren i et fluid oppnådd fra gjennomsnittsoperasjonen over Navier-Stokes-ligningene for å gjøre rede for turbulente svingninger i væskemomentet.

Denne definisjonen er omtrent like nyttig som en sjokoladepeis for å forstå begrepet på en praktisk måte .

Vi går inn i verden av beregningsvæske dynamikk. Ideen, ut fra det jeg kan fastslå, er å kvantifisere effekten av turbulens i strømningen.

All strømning har evnen til å bli turbulent hvis hastigheten blir høy nok, men hvis røret, ledningen, kanalen har en uregelmessig overflate eller plutselige endringer i snitt så vil turbulent strømning og virvler bli introdusert ved lavere Reynolds-tall.

Disse virvlene har en resulterende bevegelse som ikke er i strømningsretningen som kan resultere i en variabel volumstrøm , tangensielle belastninger (spenninger) og kavitasjon.

Graden av bidrag disse virvler har, kan være mindre i vanlig rørledning uten plutselige trinn, så det er en andre eller tredje ordens vurdering. Imidlertid, hvis geometrien er slik konfigurert, kan effekten av Reynolds-spenningen være første orden.

Reynolds-stresset er bare en viktig faktor for spesifikke applikasjoner.

Jeg er usikker på om jeg hjalp alle med å forstå meningen på en praktisk måte uten å gå inn i den forvirrende matematikken.

Alan

Svar

Begge er riktige, stress er en tensor og en vektor . Jeg kan gi deg et klart eksempel på poroelastisitet, som er mitt forskningsområde. Fra grunnleggende ligninger kan vi definere en symmetrisk to-ordens tensor SigmaT i fire dimensjoner, representert ved en (4 x 4) matrise, som inkluderer bulk stress tensor Sigma B som virker i den porøse bergarten og fluid stress SigmaF som virker i fluidet fylle opp porene, begge påvirker massefjellformasjonen:

Vi kan gjøre denne tensoren ekvivalent med en syvdimensjonal stressvektor ved utvidelse. Ved å bruke tilsvarende forhold vises matrisen til koeffisientene C B eksplisitt i følgende vektorligning:

Der epsilonene er de poroelastiske stammene. Jeg håper dette korte eksemplet kan svare på spørsmålet ditt som illustrerer poenget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *