Hva er en parameter i matematikk?


Beste svaret

Generelt er en parameter en konstant eller en variabel term i en funksjon, og den spesifikke formen for funksjonen er også (generelt ) bestemt av den (parameter). Men en parameter verken bestemmer eller påvirker den generelle karakteren til den aktuelle funksjonen.

I parametriske ligninger, når to variabler uttrykkes i form av en tredje variabel, er denne tredje variabelen også en parameter. Et utmerket eksempel er når, i 2-D kartesisk system, blir rektangulære koordinater endret til polare koordinater ved hjelp av ligningene: x = r cos (t) og y = r sin (t). Her er ‘t’ en parameter. Videre kan de parametriske ligningene ha et hvilket som helst antall variabler (her er tallet to, x og y).

Det er flere andre definisjoner av parameter, avhengig av grenen av matematikk.

Svar

matematisk En variabel er en enhet som endres i forhold til en annen enhet i et gitt system. verdien av det varierer avhengig av forholdene. Det er to hovedtyper av variabler. Disse er kjent som uavhengige variabler og avhengige variabler. Avhengig variabel endres med endringen i uavhengig variabel

Eksempel (avhengig og uavhengig variabel), hvis belastningen på et gummibånd måles mens du endrer spenningen i båndet, er belastning den avhengige variabelen og spenningen uavhengig variabel. Avhengigheten brukes når den avhengige variabelen er avhengig av den uavhengige variabelen.

En parameter er en enhet som brukes til å koble sammen variabler eller forene to eller flere variabler i en ligning eller «kobling» mellom to variabler.

Forskjell mellom variabel og parameter etter eksempel:

1) Ligningen x ^ 2 + y ^ 2 = 1 er en sirkel sentrert i utgangspunktet med radius 1 og variablene x og y .

2) Likningene x = cos (t), og y = sin (t) med t∈ [0,2π] representerer også en sirkel ved opprinnelsen med radius 1 og variabel x og y. Legg imidlertid merke til at ligningen til x ikke inneholder y, og omvendt. I stedet er de koblet sammen med en parameter t. Problemet blir relativt enkelt ettersom det bare har en parameter å analysere i stedet for de to variablene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *