Tänk på ett standardkort med 52 kort med 13 kortvärden (Ess, King, Queen, Jack och 2-10) i var och en av de fyra färgerna (klubbar, diamanter, hjärtan, spader). Om ett kort dras slumpmässigt, vad är sannolikheten för att det är en spade eller ett två? *


Bästa svaret

Det finns totalt 52 kort. 13 av dem är spader och fyra av dem är två. Vid första handen kanske du tror att det finns 13 + 4 = 17 kort som kan markeras som ”spade eller två” men räknas som det kort ”spade 2” räknas två gånger. Reparation av detta finner vi att det finns exakt 13 + 4- 1 = 16 kort som kan markeras som “spade eller två”. Vi kallar detta en tillämpning av principen om inkludering / uteslutning.

Sedan vi tillämpar regeln att sannolikheten är lika med antalet gynnsamma resultat dividerat med antalet möjliga resultat, finner vi att sannolikheten för att dra ett sådant kort är lika med:

16/52 = 4/13.

Var medveten om att tillämpning av denna regel endast är tillåten om alla kort har samma sannolikhet att dras.

Svar

Dessa kommer att vara en enkel fråga med ”Eller sannolikhet”

Eftersom det finns 13 spade -kort och fyra kort med 2 vi kan bara gå och lägga till sannolikheten för att plocka ett spadekort från leken, men notera också att det finns ett 2 av spade så för sannolikheten att välja en 2 av spade kommer att minskas med 1 vilket ger dig chansen att välja någon avde tre dräkterna som inte är en spade.

P (Spade | 2) = (13/52) + (3/52)

Svaret skulle vara:

P (Spade | 2) = 4/13

Stöd gärna mitt nya utrymme och tveka inte att fråga frågor, jag ska göra mitt bästa för att svara på det.

Spark Your Learning

Tack 😁

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *